• Hoşgeldiniz
  • info@izmirfirmabul.com

Faydalı Linkler

  CUMHURBAŞKANLIĞI – TBMM   YÜKSEK MAHKEMELER VE YARGI ORGANLARI
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Anayasa Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay
Askeri Yargıtay

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Sayıştay
Yüksek Seçim Kurulu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  BAKANLIKLAR   ADALET BAKANLIĞI İLE İLGİLİ TÜZEL KİŞİLİKLER
T.C. Başbakanlık

T.C. Milli Savunma Bakanlığı
T.C. İçişleri Bakanlığı
T.C. Dışişleri Bakanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
 
T.C. Sağlık Bakanlığı
 
T.C. Ulaştırma Bakanlığı
 
T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı


T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı

Adalet Teşkilatı Ek Emeklilik Sandığı Yardımlaşma Vakfı

Yargı Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği

  BAŞKANLIKLAR
T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı
  ASKERİ LİNKLER MÜSTEŞARLIKLAR – ÜST KURULLAR
 

Genel Kurmay Başkanlığı

Türk Silahlı Kuvvetleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Kara Harp Okulu

Hava Harp Okulu

Deniz Harp Okulu

Asker Alma Dairesi Başkanlığı

  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Hazine Müsteşarlığı

T.C. Başbakanlık Konut Müsteşarlığı 
T.C. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
 
T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı


T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı
T.C. Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
T.C. Devlet Plânlama Teşkilatı 

Sermaye Piyasası Kurulu
Rekabet Kurumu


BBDK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

Telekominükasyon Kurumu

Radyo Televizyon Üst Kurulu
   BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIKLARI    ULUSLARARASI KURULUŞLAR
  Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  Birleşmiş Milletler

IMF

Dünya Ticaret Örgütü

Dünya Bankası

OECD

NATO

Avrupa Birliği

Avrupa Konseyi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

Asya Kalkınma Bankası

İslam Konferansı Teşkilatı

İslam Kalkınma Bankası

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası

   GENEL MÜDÜRLÜKLER    VALİLİKLER
   Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gnl. Müd.
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
A.S.K.İ. Su ve Kanalizasyon İdaresi Gnl. Müd.
Bağkur Genel Müdürlüğü
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Gnl. Müd.
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirme ve Planlama Gnl. Müd.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
DİSKİ Su ve Kanalizasyon İdare Genel Müdürlüğü
Diyanet İşleri Başkanlığı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü
Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü
ETİ elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü
GASKİ Genel Müdürlüğü
Gelirler Genel Müdürlüğü
Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Gnl. Müd.
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
İETT Genel Müdürlüğü
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü
İSU Genel Müdürlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Gnl. Müd.
Kadının Statüsü ve Sorunları Gnl. Müd.
Kayseri Su Kanalizasyon İdaresi Gnl. Müd.
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Gnl. Müd.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Gnl. Müd.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü

PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Gnl. Müd.
PTT Genel Müdürlüğü
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Sümerhalı Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
TCK Karayolları Genel Müdürlüğü
Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
Turk Telekom AR-GE Müdürlüğü
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Gnl. Müd.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gnl. Müd.
Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü A.Ş.
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Gnl. Müd.

   T.C. Adana Valiliği

T.C. Adıyaman Valiliği

T.C. Afyon Valiliği

T.C. Ağrı Valiliği

T.C. Amasya Valiliği

T.C. Ankara Valiliği

T.C. Antalya Valiliği

T.C. Artvin Valiliği

T.C. Aydın Valiliği

T.C. Balıkesir Valiliği

T.C. Bilecik Valiliği

T.C. Bingöl Valiliği

T.C. Bitlis Valiliği

T.C. Bolu Valiliği

T.C. Burdur Valiliği

T.C. Bursa Valiliği

T.C. Çanakkale Valiliği

T.C. Çankırı Valiliği

T.C. Çorum Valiliği

T.C. Denizli Valiliği

T.C. Diyarbakır Valiliği

T.C. Edirne Valiliği

T.C. Elazığ Valiliği

T.C. Erzincan Valiliği

T.C. Erzurum Valiliği

T.C. Eskişehir Valiliği

T.C. Gaziantep Valiliği

T.C. Giresun Valiliği

T.C. Gümüşhane Valiliği

T.C. Hakkari Valiliği

T.C. Hatay Valiliği

T.C. Isparta Valiliği

T.C. Mersin Valiliği

T.C. İstanbul Valiliği

T.C. İzmir Valiliği

T.C. Kars Valiliği

T.C. Kastamonu Valiliği

T.C. Kayseri Valiliği

T.C. Kırklareli Valiliği

T.C. Kırşehir Valiliği

T.C. Kocaeli Valiliği

T.C. Konya Valiliği

T.C. Kütahya Valiliği

T.C. Malatya Valiliği

T.C. Manisa Valiliği

T.C. Kahramanmaraş Valiliği

T.C. Mardin Valiliği

T.C. Muğla Valiliği

T.C. Muş Valiliği

T.C. Nevşehir Valiliği

T.C. Niğde Valiliği

T.C. Ordu Valiliği

T.C. Rize Valiliği

T.C. Sakarya Valiliği

T.C. Samsun Valiliği

T.C. Siirt Valiliği

T.C. Sinop Valiliği

T.C. Sivas Valiliği

T.C. Tekirdağ Valiliği

T.C. Tokat Valiliği

T.C. Trabzon Valiliği

T.C. Tunceli Valiliği

T.C. Şanlıurfa Valiliği

T.C. Uşak Valiliği

T.C. Van Valiliği

T.C. Yozgat Valiliği

T.C. Zonguldak Valiliği

T.C. Aksaray Valiliği

T.C. Bayburt Valiliği

T.C. Karaman Valiliği

T.C. Kırıkkale Valiliği

T.C. Batman Valiliği

T.C. Şırnak Valiliği

T.C. Bartın Valiliği

T.C. Ardahan Valiliği

T.C. Iğdır Valiliği

T.C. Yalova Valiliği

T.C. Karabük Valiliği

T.C. Kilis Valiliği

T.C. Osmaniye Valiliği

T.C. Düzce Valiliği 

   ARAŞTIRMA KURUMLARI VE ENSTİTÜLER    Noterler
   Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Marmara Araştırma Merkezi (MAM), 

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)

Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı (BİTAV), 

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Milli Prodüktivite Merkezi

Türk Standardları Enstitüsü

   Noterler Birliği
       
  Şehit ve Gazileri Bilgilendirme Sitesi
Resmi Gazete
Güneş Doğuş-Batış Saatleri
Seçmen Bilgileri
Tc Kimlik No Sorgulama
   
   ÜNİVERSİTELER    BAROLAR
   Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu            

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar

Akdeniz Üniversitesi , Antalya

Anadolu Üniversitesi , Eskişehir

Ankara Üniversitesi, Ankara

Atatürk Üniversitesi, Erzurum 
Atılım Üniversitesi, Ankara 
Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir 
Başkent Üniversitesi, Ankara 
Beykent Üniversitesi, İstanbul 
Bilkent Üniversitesi, Ankara

Boğaziçi Üniversitesi , İstanbul

Celal Bayar Üniversitesi, Manisa

Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas 
Çağ Üniversitesi, Tarsus, İçel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

Çankaya Üniversitesi, Ankara

Çukurova Üniversitesi, Adana

Dicle Üniversitesi, Diyarbakir 
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Magosa, KKTC 
Doğuş Üniversitesi , İstanbul

Dokuz Eylül Üniversitesi , İzmir

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya

Ege Üniversitesi, Izmir

Erciyes Üniversitesi, Kayseri 
Fatih Üniversitesi, İstanbul

Fırat Üniversitesi, Elazığ
Galatasaray Üniversitesi, İstanbul

Gazi Üniversitesi, Ankara

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat

Hacettepe Üniversitesi , Ankara 
Haliç Üniversitesi, İstanbul

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa

İnönü Üniversitesi, Malatya 
İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul 
İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul

İstanbul Üniversitesi, İstanbul

İstanbul Teknik Üniversitesi , Istanbul 
Işık Üniversitesi, İstanbul 
Kadir Has Üniversitesi, İstanbul

Kafkas Üniversitesi , Kars

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , K.Maraş

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale

Kocaeli Üniversitesi, İzmit, Kocaeli 
Koç Üniversitesi , İstanbul 
Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke, KKTC 
Maltepe Üniversitesi, İstanbul

Marmara Üniversitesi , Istanbul

Mersin Üniversitesi, Mersin, İçel

Mimar Sinan Üniversitesi, Istanbul

Muğla Üniversitesi, Muğla

Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya, Hatay

Niğde Üniversitesi , Niğde

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

Osmangazi Üniversitesi Eskişehir

Pamukkale Üniversitesi, Denizli 
Polis Akademisi, Ankara 
Sabancı Üniversitesi, İstanbul

Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, Sakarya

Selçuk Üniversitesi , Konya

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

Trakya Üniversitesi, Edirne 
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Ankara

Uludağ Üniversitesi , Bursa 
Uluslararası Amerikan Üniversitesi Girne, KKTC

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC

Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC 
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

Yıldız Teknik Üniversitesi, Istanbul

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zongulda

   Adana Barosu

Adıyaman Barosu

Ağrı Barosu

Afyon Barosu

Aksaray Barosu

Amasya Barosu

Ankara Barosu

Antalya Barosu

Artvin Barosu

Aydın Barosu

Balıkesir Barosu

Bartın Barosu

Batman Barosu

Bilecik Barosu

Bingöl Barosu

Bitlis Barosu

Bolu Barosu

Burdur Barosu

Bursa Barosu

Çanakkale Barosu

Çankırı Barosu

Çorum Barosu

Denizli Barosu

Diyarbakır Barosu

Düzce Barosu

Edirne Barosu

Elazığ Barosu

Erzincan Barosu

Erzurum Barosu

Eskişehir Barosu

Gaziantep Barosu

Giresun Barosu

Hatay Barosu

Iğdır Barosu

Isparta Barosu

İstanbul Barosu

İzmir Barosu

Kahramanmaraş Barosu

Karabük Barosu

Karaman Barosu

Kars Barosu

Kastamonu Barosu

Kayseri Barosu

Kırıkkale Barosu

Kırklareli Barosu

Kırşehir Barosu

Kocaeli Barosu

Konya Barosu

Kütahya Barosu

Malatya Barosu

Manisa Barosu

Mardin Barosu

Mersin Barosu

Muğla Barosu

Muş Barosu

Nevşehir Barosu

Niğde Barosu

Ordu Barosu

Osmaniye Barosu

Rize Barosu

Sakarya Barosu

Samsun Barosu

Siirt Barosu

Sivas Barosu

Sinop Barosu

Şanlıurfa Barosu

Şırnak Barosu

Tekirdağ Barosu

Tokat Barosu

Trabzon Barosu

Tunceli Barosu

Uşak Barosu

Van Barosu

Yalova Barosu

Yozgat Barosu

Zonguldak Barosu
   HUKUK FAKÜLTELERİ    
  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi